COMA
Mall
ДРИНИА
Ресторан
Coma Energy Dollar Store ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ

Македонски | Албански | Англиски

COMA ENERGY НУДИ ЗАШТЕДА И ЗАШТИТА

ШТО ДОБИВАТЕ?

Coma EnergyCOMA ENERGY НУДИ ЗАШТЕДА И ЗАШТИТА
ШТО ДОБИВАТЕ

Заштеда и до 30 % од потрошената електрична енергија.

Заштеда на реактивната електрична енергија.

Подобрување на пeрформансите на електро опремата кој ја користите.

Подолготрајно користење на Вашата електро опрема.

Намалување на преоптовареноста на напонот на електрична енергија.

Нестабилниот електричен напон ќе биде ублажен.

Лесен за одржување и едноставен за инсталирање.

ДАЛИ ИМАТЕ КОРИСТ АКО ГО КУПИТЕ ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY?
ДА ,СИГУРНО

Можете да платите веднаш, а вашите пари ќе ги вратите за една година, во продолжение заштедата што ви ја донесува COMA ENERGY е ваша.

Можете да платите преку банка, за една година и пол со заштедените пари од COMA ENERGY, во продолжение заштедата е целосно ваша.

COMA ENERGY НУДИ ЗАШТЕДА И ЗАШТИТА
ШТО ДОБИВАТЕ

ЗНАЕВТЕ ли дека флуоресцентната некомпензирана цветилка од 40 W повлекува од електричната мрежа енергија од 80 W? Штедливата светилка од 18 W од електричната мрежа енергија повлекува електричн енергиа од 30 W.

ЗОШТО ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY?

Лошиот квалитет на напонот во електричната мрежа, на лошиот квалитет на електричната опрема која ја користиме и некомпензираната електро опрема (светилки цо пригушници, електро мотори и сл.) ја наметнуваат потребата за инсталирање на ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY.

РЕШЕНИЕ: КУПЕТЕ ГО ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY.

Затоа што со неговото користење ќе ја педуцирате фактурата за електричната енергија од 10-30%.

ИНВЕСТИЦИЈАТА БРЗО ЌЕ ЈА ВРАТИТЕ.

ПОЧНЕТЕ ДА ШТЕДИТЕ ОД ДЕНЕС!

КАКО ФУНКЦИОНИРА ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY?
ШТО ДОБИВАТЕ

Дел од потребната реактивна енергија за работа на електро моторите и другите електро уреди на кои им е потрбна истата, наместо да влечи од електричната мрежа ја обезбедува ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY, пришто вршрјќи ја заштедата на превземената електрична енергија.

Уредот го подобрува и факторот на снага. Нестабилниот електричен напон ќе биде ублажен.

Со тоа ги штедите вашите пари, штитејќи ја вашата опрема.

РЕШЕНИЕ: КУПЕТЕ ГО ОПТИМИЗЕРОТ COMA ENERGY.

ДАЛИ Е ЛЕГАЛНО?

Апсолутно да, 100% легално.

Одговара на строгите норми на интернаионалните стандарди IEC 60335-1, како ина националните стандарди BS5733, SABS AFRIKA.

ШТО ДА ОДБЕРЕТЕ
Заоптеретување по фаза
Одбери го моделот
5-10 Amp (1.1-2.3 KW)
CEO 5-10 Amp
10-30 Amp (2.3- 6.9KW)
CEO 10-30 AmpCOMA Mall © 2007